Ljus, färg och form
Catja Everhall-Blom är arkitekt från KTH med inredningsarkitektbakgrund. Hon har sin bas på Lidingö och på meritlistan har hon sådant som inredningen till Peak Performance:s butiker runt om i Sverige, Berg arkitektkontor i Stockholm och en av vårdcentralerna på Södermalm.
- I mitt arbete betonar jag hela tiden hur viktig den arkitektoniska miljön är för människans trivsel i sitt arbete och i hemmet. Miljön är viktig därför att den har en betydande inverkan på det psykiska välbefinnandet, säger Catja.
 Innan hon startade eget arbetade Catja bland annat på arkitektkontor i Finland och Sverige. Med sitt naturliga konstnärliga anlag finner hon de bästa lösningarna för ljussättning, färg och form. För närvarande jobbar hon med att renovera hus och lägenheter i Göteborg.
 
- Jag förändrar och förnyar och så långt det är byggnadstekniskt möjligt så utnyttjar jag det naturliga ljuset intill huskropparna. Detta är avgjort viktigast i kombination med färg- och formsinne, säger Catja.

Arkitekt & Design

Bransch:
Inredning

Telefon: 08-7650705
Fax: 08-7653247


Email:
ark_desatelier@hotmail.com

Adress:
Arkitekt & Design
Trolldalsv. 15
18130 Lidingö

| 13 SENASTE FÖRETAGEN